Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella maakuntalain ja erityislainsäädännön mukaisia strategisen maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen, luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön, vesienhoidon, liikennejärjestelmän ja henkilöliikennekuljetusten suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä.

Valmistelutyöryhmän tukena on kaksi alatyöryhmää: vesienhoidon alatyöryhmä ja henkilöliikennekuljetusten alatyöryhmä.

Työryhmä kuvaa nykyiset tehtävät ja niiden hoitamiseen käytettävät resurssit. Tavoitteena on esittää uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle uudessa maakunnassa sekä tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Valmistelutyössä huomioidaan myös uuden maakunnan sisäiset ja ulkoiset raja- ja yhteistyöpinnat (työnjako ja yhteistyömahdollisuudet: valtio-maakunta-kunta).


Valmistelutyöryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Vauhkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Varsinainen jäsen Varajäsen
0
Vauhkonen Jarmo, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja
Haapala Antti, JUKO YKL Peltonen Sirpa, JUKO YKL
Torniainen Riitta, Kunta-alan unioni/JHL Cederström Antero, JUKO Tekniikka ja Terveys KTN
Korhonen Eero, Etelä-Savon ELY-keskus
Järvinen Timo, Pohjois-Savon ELY-keskus
Poutamo Sanna, Etelä-Savon maakuntaliitto
Häkkinen Pekka, Pieksämäen seudu Pirinen Kaj, Pieksämäen seutu
Riihelä Jouni, Mikkelin seutu Manninen Mikko, Mikkelin seutu
Aalto Risto, Savonlinnan seutu Kaksonen Simo, Savonlinnan seutu
Leikas Sirpa, viestintävastaava