Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella maakuntalain ja erityislainsäädännön mukaisia strategisen maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen, luonnonsuojelun, kulttuuriympäristön, vesienhoidon, liikennejärjestelmän ja henkilöliikennekuljetusten suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä.

Valmistelutyöryhmän tukena on kaksi alatyöryhmää: vesienhoidon alatyöryhmä ja henkilöliikennekuljetusten alatyöryhmä.

Työryhmä kuvaa nykyiset tehtävät ja niiden hoitamiseen käytettävät resurssit. Tavoitteena on esittää uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle uudessa maakunnassa sekä tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Valmistelutyössä huomioidaan myös uuden maakunnan sisäiset ja ulkoiset raja- ja yhteistyöpinnat (työnjako ja yhteistyömahdollisuudet: valtio-maakunta-kunta).


Valmistelutyöryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Vauhkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Varsinainen jäsen Varajäsen
0
Vauhkonen Jarmo, Etelä-Savon maakuntaliitto, ryhmän puheenjohtaja
Peltonen Sirpa, JUKO LOIMU Kati Manu, JUKO YKL
Cederström Antero, JUKO Tekniikka ja Terveys KTN
Korhonen Eero, Etelä-Savon ELY-keskus
Järvinen Timo, Pohjois-Savon ELY-keskus
Poutamo Sanna, Etelä-Savon maakuntaliitto
Häkkinen Pekka, Pieksämäen seutu Pirinen Kaj, Pieksämäen seutu
Riihelä Jouni, Mikkelin seutu Manninen Kalle, Mikkelin seutu
Aalto Risto, Savonlinnan seutu Kaksonen Simo, Savonlinnan seutu
Leikas Sirpa, Etelä-Savon ELY-keskus, viestintävastaava