Valmisteluhenkilöstö

Lukuisat henkilöt tekevät maakuntauudistuksen valmistelutyötä valmistelutyöryhmissä, laajennetussa johtoryhmässä, ohjausryhmässä, poliittisessa neuvottelukunnassa ja kunnallisasiain työryhmässä.

Valmistelutyöryhmien puheenjohtajat on nimetty oman alueensa vastuuvalmistelijoiksi. Heidän nimensä ovat alla. Heidän lisäkseen työtä tekee koko joukko muita valmistelijoita. Osa heistä on mukana kokoaikaisella työpanoksella ja osan maakuntauudistusvalmistelutyötä varten on irroitettu aikaa oman organisaation työstä. Valmisteluhenkilöstön nimet näkyvät listan toisessa osassa.

Maakuntauudistuksen valmistelijat kokoontuvat helmikuusta alkaen säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin. Ensimmäinen tapaaminen on sovittu pidettäväksi perjantaina 16.2.


Valmisteluhenkilöstön kokoukset ja tilaisuudet


Vastuuvalmistelijat
Alueiden kehittäminen Riitta Koskinen
Alueiden käyttö Jarmo Vauhkonen
Kasvupalvelut Juha Pulliainen
Maatalous Maija Puurunen
Pelastustoimi Seppo Lokka
Ympäristöterveydenhuolto Sampsa Kinnunen
Sote-muutosjohtaja Järjestäminen Risto Kortelainen
Sote-muutosjohtaja Tuottaminen Panu Peitsaro ja Ilkka Jokinen
Sote-muutosjohtajat Valinnanvapaus Niina Kaukonen ja Tuija Haatainen         
Henkilöstö Merja Vihanto
Talous Saara Pesonen
Tietohallinto Merja Ikäheimonen
Tilahallinto Veli Matti Thure
Viestintä Suvi Sikstus
Valmisteluhenkilöstö
Muutosjohtaja, laajennetun johtoryhmän pj. Pentti Mäkinen
Laajennetun johtoryhmän vpj. Pekka Häkkinen
Maakuntauudistuksen hallinnollinen valmistelu ja maakuntastrategia Hanna Makkula
Maakuntauudistuksen hallinnollinen valmistelu Antti Laurikainen
Talousjohtaja, maakuntauudistus Sami Sipilä
ICT projektipäällikkö Jukka Mielonen
Maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen
Maakuntauudistuksen projektikoordinaattori Aino Salo
Maakuntauudistuksen viestintä Taina Saahko
Sote-koordinaattori Niina Kaukonen
Henkilöstöasiantuntija Anne Nurminen