Maakunnan strategian valmistelu

Etelä-Savon uudelle maakunnalle valmistellaan parhaillaan strategiaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Uuden maakunnan strategia perustuu harvaan, mutta kauttaaltaan asutun Etelä-Savon nykytilanteeseen. Strategian tavoitteena on edistää asukkaan hyvinvointia maakunnan tehtäväaloilla. Strategia linjaa myös maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Strategiaa täsmennetään ja viedään käytäntöön täydentävillä ohjelmilla ja suunnitelmilla kuten henkilöstöstrategialla ja maakuntaohjelmalla.

Avaa tästä: maakuntastrategian valmistelu huhtikuu 2018.pdf

Henkilöstökysely uuden maakunnan strategiasta

Kysely henkilöstölle uuden maakunnan strategiasta toteutettiin sähköisesti maaliskuussa 2018. Kyselyyn saatiin vajaat 300 vastausta. Henkilöstökyselyn tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön ajatuksia muun muassa uuden maakunnan strategiaa ja toimintaa ohjaavien arvojen asettamiseen liittyen.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista, olivat sitä mieltä että strategian lähtökohdaksi tulee ottaa eteläsavolainen ihminen. Eteläsavolaisen ihmisen tärkeimmiksi tarpeiksi nousivat terveys ja palveluiden saatavuus. Tärkeimmiksi uuden maakunnan toimintaa ohjaaviksi arvoiksi kyselyssä nousivat luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus.

Avaa tästä: Uuden maakunnan strategian henkilöstökyselyn tulokset huhtikuu 2018.pdf