Maakuntastrategian valmistelu

Etelä-Savo on harvaan, mutta kauttaaltaan asuttu metsien ja vesistöjen maakunta, jolla on erinomainen sijainti Helsingin ja Pietarin metropolialueiden välissä. Yli 65-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Etelä-Savossa kuten myös muualla Suomessa. Osuus kasvaa jopa hieman muuta maata nopeammin. Maakunnan väkiluku kasvaa ainoastaan maakunnan keskuskaupungissa. Kesäaikaan koko maakuta vilkastuu vapaa-ajan asukkaiden myötä. Maakunnan asukkaat kokevat elämänlaatunsa hyväksi, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve onkin suuri. 

Etelä-Savon asukkaita kiinnostaa yrittäjyys. Yrittäjien osuus työllisistä on Etelä-Savossa 16,7%, kun koko maan luku on 11,6%. Työpaikkoja maakunnassa on vajaat 54 000 seutukuntien työttömyysasteen vaihdellessa 11 ja 15% välillä. Ansiotulot tulonsaajaa kohden ovat Etelä-Savossa maakunnista toiseksi pienimmät. Työikäisestä väestöstä Etelä-Savossa on perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaineiden osuus hieman koko maata suurempi.

Maakunnassa on Suomen puhtaimmat vesistöt ja luonnonsuojelu painottuu niiden suojeluun. Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät päästövähennystavoitteet liikenteessä ovat suuri haaste Etelä-Savon harvaan asutulle maakunnalle.

Etelä-Savon maakunnan strategian valmistelua varten on kuvattu maakunnan erityispiirteet, väestö, elinkeinot, työllisyys ja palvelurakenne ja ympäristön tila.

Avaa tästä: Maakuntastrategian valmistelu tammikuu 2018.pdf