Tiedotteet ja uutiset


Tiedote / Johtoryhmä

Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 27.4.2017

Johtoryhmä kävi kokouksen alussa läpi uudistuksen valtakunnallisen tilanteen.

Etelä-Savon osalta uudistuksen johtoryhmä kokoontuu viimeiseen kokoukseen ennen väliaikaishallinnon aloittamista 17.5. Mikkelissä. Valmistelutyöryhmät ovat saaneet työnsä pääsääntöisesti loppuraporttivaiheeseen. Raportit esitellään ohjausryhmälle seuraavassa kokouksessa.

Uudistuksen ICT valmistelu on edennyt sekä valtakunnallisesti että maakunnan oman ICT valmistelutyöryhmän osalta. Maakunnan oma ryhmä on kartoittanut nyt käytössä olevia ICT järjestelmiä. Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Merja Ikäheimonen esitteli kokouksessa ICT valmistelua.

Uuden maakunnan käyttöön tarvitaan useita erilaisia tiloja. Toisaalta maakunnille siirtyy joukko sellaisia tiloja, joille maakunnalla ei ole käyttöä. Näiden tilakysymysten kartoittamiseen perustetaan maakuntaan oma työryhmä.

Sote ja maakuntauudistus siirtyy uuteen vaiheeseen kesällä tai viimeistään syksyllä, jolloin väliaikaishallinto aloittaa. Maakuntalaissa määritelty väliaikainen toimielin aloittaa työnsä kun lait tulevat voimaan ja se korvaa nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän. Lisäksi maakuntahallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan maakunnan luottamushenkilöhallinnon rakennetta.

Viestinnän osalta johtoryhmä päätti jatkaa ja edelleen kehittää sähköistä henkilöstöinfoa. Seuraava henkilöstöinfo pidetään aamulla 19.6. Henkilöstöinfossa vastataan henkilöstön kysymyksiin ja siihen osallistuu puhujina Panu Peitsaro, Pentti Mäkinen, Risto Kortelainen ja uudistuksen henkilöstö- valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Merja Vihanto.


20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää