Tiedotteet ja uutiset


Etelä-Savon elintarvikeala suhtautuu luottavaisesti maakuntauudistuksen muutoksiin

Elintarvikealan yrittäjien näkemyksiä uudistukseen selvitettiin osana Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon järjestämisen valmistelua. Elintarvikeyrittäjien kanta haluttiin kartoittaa, sillä elintarviketuotanto on Etelä-Savossa iso toimiala ja elintarvikevalvonta pellolta pöytään on ympäristöterveydenhuollon merkittävä kokonaisuus. 

Kyselyn perusteella elintarvikevalvonnan uudelleenorganisointi ei ole vielä yrittäjille tuttu, sillä vastaajista vain 26 prosenttia ilmoitti kuulleensa uudistuksesta. Suunnitelmista kuulleet yrittäjät suhtautuvat tulevaan kuitenkin luottavaisin mielin. 

Kyselyyn vastanneet yrittäjät kokevat, että elintarvikevalvonnasta on heille hyötyä. Heidän mielestään elintarviketarkastustoiminnan tulee olla jatkossakin opastavaa, ohjaavaa ja yrittäjämyönteistä. Lisäksi yrittäjät toivovat, että nykyiset resurssit voisivat säilyä ja että terveystarkastajat ovat helposti tavoitettavissa ja asiointi on mutkatonta myös uudessa isommassa organisaatiossa.

Erityisen tärkeänä yrittäjät pitävät sitä, että valvonta on yhdenmukaista koko maakunnassa. Valvonnan tasalaatuisuuden varmistamiseksi yrittäjät toivovat asiakaslähtöisiä ja kattavia nettisivuja, joilla on selkeät ohjeet elintarviketuotannon vaatimuksista sekä asiointimahdollisuuksia myös sähköisesti.

Lisäksi yrittäjät toivovat, että valvonnan määrä suhteutetaan elintarvikeyrityksen riskiin. Hyvin toimiva yrityksen laatutyön pitäisi vähentää viranomaisvalvontaa.

Maakuntauudistukseen valmistaudutaan työryhmissä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä. Kaikkien valmisteluryhmien tehtävänantona oli laatia raportti oman vastuualueensa nykytilasta ja luonnostella uusi toimintamalli tehtävien hoitamiselle. Ympäristöterveydenhuollon väliraportti valmistui toukokuussa 2017.

Lisätietoja
Maria Närhinen
Ympäristöpalveluiden ja terveysvalvonnan johtaja
044 794 4200
maria.narhinen@mikkeli.fi


20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää