Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Laajennettu johtoryhmä

Etelä-Savon sote- ja maakuntauudistuksen laajennettu johtoryhmä kokoontui 2.11.2017 Kokouksessa käsiteltiin maakuntahallituksen aiemmin hyväksymä laajennetun johtoryhmän työjärjestys, jonka pohjalta laajennettu johtoryhmä jatkossa työskentelee.

Laajennettu johtoryhmä kävi keskustelun uudistuksen seuraavissa vaiheista. Kokouksessa oli paikalla valmistelutyöryhmien puheenjohtajat, joiden kanssa käytiin läpi kaikkien valmistelutyöryhmien tilanne ja seuraavat työvaiheet ja suunnitelmat. Valmistelutyöryhmät jatkavat työtään nyt päivitettyjen suunnitelmien mukaan. Työryhmien työstä tiedotetaan kuten tähänkin saakka uudistuksen verkkosivuilla.

Toinen keskeinen kokonaisuus on uuden maakuntastrategian valmistelun käynnistäminen. Maakuntastrategia on laajennetun johtoryhmän keskeinen työ, jonka ensimmäinen versio on tarkoitus olla valmis jo maaliskuussa 2018. Strategiaa valmistellaan yhteistyössä valmistelutyöryhmien kanssa.

Talous ja Henkilöstöhallinnon valmistelun osalta linjattiin, että Etelä-Savon tavoitteena on oma talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö. Keskeisenä tavoitteena on työpaikkojen säilyminen maakunnassa. Yhtiön perustamisesta päätetään erikseen. Valmistelun aikana selvitetään myös yhtiöön mukaan tulevia tahoja.

Sote- ja maakuntauudistusta valmistellaan pitkälti oman työn ohessa ja valmistelu sitoo runsaasti eri organisaatioiden työpanosta. Laajana kokonaisuutena valmistelussa on talous, jonka valmisteluun on rekrytoitava kokoaikainen henkilö. Talousasioiden valmistelusta vastaavan henkilön rekrytointi aloitetaan lähiaikoina.

Lisätietoja: Laajennetun johtoryhmän puheenjohtaja, muutosjohtaja Pentti Mäkinen pentti.makinen@esavo.fi , 050 500 2584


16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää