Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 21.11.2017

Valmistelutyöryhmä jatkaa nyt ensimmäisen vaiheen jälkeen uudella työsuunnitelmalla seuraavaan vaiheeseen. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti Alueiden käyttö, kasvupalvelut ja maatalous valmistelutyöryhmien kanssa tarkasteltaessa aluekehitystä laajempana kokonaisuutena. Tämän vaiheen työstä raportoidaan maaliskuun loppuun mennessä.

Valmistelutyöryhmä päätti kuvata alueiden kehittämisen keskeisinä prosesseina aluekehityksen ennakoinnin, maakuntaohjelman ja sen toimeenpanon, sekä alueiden kehittämisen keskustelun ministeriöiden kanssa. Lisäksi otetaan mukaan rakennerahastojen hallinnointiprosessin kuvaus, joka valmistellaan TEM:n toimeksiantoon perustuen erikseen. Alueiden kehittämisen prosessit palvelevat tulevaa maakuntaorganisaatiota ja koko maakuntaa myös laajemmin.  Prosessien yhteydessä kuvataan sidosryhmäyhteistyötä ja asiakkuuksia, aluekehittämisen sisältöpainotuksia sekä aluekehittämisen eri ulottuvuuksia paikalliselta tasolta kansainväliselle tasolle.


24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää