Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Tietohallintotyöryhmä kävi läpi ict-esiselvityksen tilannetta 23.1.2018

Työryhmän puheenjohtaja ja Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen raportoi lync-kokouksessa maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä kansallisesta ict:n valmistelutilanteesta. Tehtävien jako kansallisen tason ja maakunnan välillä näyttää edelleen jäsentymättömältä.

Tilanne on kuitenkin selkiytynyt siltä osin, että valtakunnallisesta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:stä on päätetty luopua.

Maakunnilla tulee kuitenkin olemaan runsaasti rajapintoja muun muassa monille kansalaisille tuttuihin Kanta-palveluihin sekä ODA- ja UNA-hankkeiden tuotoksiin.

ODA-hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain. UNA -hankkeessa ovat mukana kaikki Manner-Suomen sairaanhoitopiirit/sote-yhtymät sekä muutama suuri kaupunki.  

Lisäksi samoja seikkoja sivuavia asioita alkaa valmistella SoteDigi Oy, joka perustettiin syksyllä 2017 kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä muita digitaalisia ratkaisuja. Se on juuri aloittanut toimintansa.

SoteDigi Oy:n tehtävänä on kehittää uusia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia digitaalisia ratkaisuja muun muassa asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmäratkaisuja.

– Näiden hankkeiden kytkeytyminen maakunta- ja sote-uudistuksen tuomiin tietohallinnollisiin ratkaisuihin vaikuttaa toteutuessaan uudistuksen ict-ratkaisujen työmääriin, resursseihin ja aikatauluun, Ikäheimonen kertoo.

Kokouksessa käytiin läpi yhden yksittäisen maakuntaan tulevan toiminnon, talous- ja henkilöstöhallinnon vaatimia toimenpiteitä. Pelkkiä ict:n järjestämisen päätoimenpiteitä löytyi 72 ja niiden alta runsaasti lisätoimenpiteitä. Lisäksi tietoarkkitehtuurin tavoitetilat eri asioille pitäisi olla valmiina (laskutus, kirjanpito yms.) ennen kuin tietohallinto voi tuottaa niille järjestelmät.

Esiselvityksen loppusuora aukesi

Esiselvitystä on rahoitettu valtiovarainministeriön myöntämällä rahoituksella.  Vuoden 2017 rahoituksen loppuraportin kirjoitus alkaa ja se toimitetaan 15.2. valtiovarainministeriölle.

Etelä-Savon maakunnan tietojärjestelmien esiselvityksen yhdeksän alatyöryhmää ovat pääosin tehneet työnsä. 

Työryhmät sisältävät 51 henkilöä eri organisaatioista. Arvioitu kuluvalle vuodelle ict-uudistukseen tarvittavasta henkilöresurssista on noin 60-80 henkilöä.

Maakunnan valmistelun tietohallintotyön onnistumisen edellytyksenä ovat muun muassa yhdenmukaistetut yhteiset käsitteet, kirjaamisen käytännöt, yhteiset prosessit ja linjaukset tulevasta toimintaorganisaatiosta. 

Työryhmä pohti yhteistyön rakentamista muiden maakunnan valmisteluryhmien kanssa. Ict-ryhmä päätti kutsua muut työryhmät noin puolen päivän keskustelutilaisuuteen.

Maakuntaliiton tietohallintopäällikkö Tuomo Laakso vetää tilaisuuden järjestelyt.

Ict tarvitsee tekijöitä

Työryhmä keskusteli myös uudistuksen valmisteluun lähitulevaisuudessa tarvittavista henkilöresursseista. Tarkoituksena on hakea sisäisillä hauilla ainakin kokonaisarkkitehtuurin valmistelija, tietoasiantuntija tiedolla johtamisen, nettisivujen, intranetin ja extranetin tekniseen valmisteluun sekä mahdollisesti myös projektikoordinaattori.

Työryhmä kävi alustavasti läpi maakunnan tietohallinnon organisaatiota. Ikäheimonen on luonnostellut maakunnan tietohallinnon tehtäväkuvauksen tiivistelmän seuraavaksi:

”Tietohallintopalvelut järjestää maakunnalle ja sen palvelun piiriin kuuluville kansalaisille, sen liikelaitoksille ja mahdollisesti organisaatioille, jotka tuottavat palveluita maakunnalle, nykyaikaisia, luotettavia ja käytettäviä tietojärjestelmäpalveluja, huomioon ottaen yhteistoiminta-alueen (YTA) ja kansalliset vaatimukset ja muutokset”.

Kokouksessa esittäytyi ict-ryhmän uusi viestintävastaava, Essoten viestintäpäällikkö Jouni Vauhkonen.

Työryhmän seuraava kokous on 8.2. Kokoukseen kutsutaan edustaja Vaalijan tietohallinnosta, sillä kuntayhtymä näyttää näillä näkymin tulevan osaksi Etelä-Savon maakunta.

Lisätietoja

Merja Ikäheimonen
Puheenjohtaja
merja.ikaheimonen [at] essote.fi
044 351 2513

Jukka Mielonen
Projektipäällikkö/ Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistus
jukka.mielonen [at] essote.fi
044 351 6543

  • Julkaistu 25.01.2018
  • ICT

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää