Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi uuden Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanketta koordinoi Etelä-Savon maakuntaliitto ja rahoittaa Taiteen edistämiskeskus. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Hankkeen koordinoimana Etelä-Savon kulttuuri- ja hyvinvointikentän toimijat luovat yhdessä alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Lisäksi hanke tukee uusien toimintamallien kokeiluja eri puolella maakuntaa sekä rakentaa toimialojen välisistä verkostoista pysyvän tavan toimia.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin avulla on maakunnan ja kuntien yhdyspintakysymys eli kuuluu sekä maakunnan että kunnan rooliin ja intresseihin.  Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömallit osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä.

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon

sekä Facebookista https://www.facebook.com/hyvinvointiakulttuuristaesavo/

Kiinnostaako kulttuurihyvinvointi? Heräsikö kysymyksiä tai ideoita? Ota rohkeasti yhteyttä!

Taru Tähti

Koordinaattori

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

040 7043861

taru.tahti@esavo.fi