Pelastustoimi - valmistelutyöryhmä

Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä valmistelee pelastustoimen järjestämistä maakuntauudistuksessa. Pelastustoimen maakuntauudistuksen rinnalla tehdään valtakunnallista sisältöuudistusta, jonka tarkoituksena on kehittää ja parantaa pelastustoimen palvelukykyä sekä kustannustehokkuutta. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuukysymys on vielä ratkaisematta, mutta uudistusta valmistellaan maakunnallisesti. Pelastustoimi ja ensihoito ovat jokatapauksessa läsnä kaikissa maakunnissa, vaikka palvelutuotannon järjestämisvastuu olisikin vain 5 maakunnalla.

Maakunnallisessa valmistelutyöryhmässä on edustajat Etelä-Savon pelastuslaitokselta, sairaanhoitopiireistä, ammattiliitoista, aluehallintovirastosta sekä kunta-alalta.Jäsenet ja varajäsenet

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos

Varajäsenet
Lokka Seppo, Etelä-Savon pelastuslaitos, puheenjohtaja
Halmeslahti Tuomo, Etelä-Savon pelastuslaitos
Kalin Jari, Etelä-Savon pelastuslaitos
Kuusela Janne, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Nuopponen Simo, Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Rantanen Jari, KoHo/Tehy Merivirta Timo, Kunta-alan unioni/JHL
Horelli Kai, Aluehallintovirasto
Pasonen Timo, Pieksämäen seutu Mähönen Tapani, Pieksämäen seutu
Korhonen Mikko, Mikkelin seutu Liikanen Ari, Mikkelin seutu
Kaasinen Jukka, Enonkosken kunta
Tikkanen Kari, Savonlinnan seutu Kokkonen Auvo, Savonlinnan seutu
Saltiola Heidi, viestintävastaava
Muut osallistujat
Seppälä Santeri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Pullinen Kari-Jussi, Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Olkkonen Vesa, SPAL ry
Jääskeläinen Kari, Etelä-Savon sopimuspalokunnat