Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelu

Risto Kortelainen

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat uudistuksen sisällöltään laajin kokonaisuus. Niiden parissa työskentelee myös suurin osa uudistuksessa mukana olevasta henkilöstöstä.

Valmistelu on jakautunut vuoden 2018 alusta neljään osaan, joiden työtä tukee sote-koordinaattori. Kevään 2018 tärkeimmät valmisteltavat asiakokonaisuudet ovat tulevan maakunnan strategia, palvelustrategia ja järjestämissuunnitelma. Vuoden 2018 aikana työstetään myös maakunnan palvelulupausta.

Palvelulupaus tarkoittaa maakunnan asukkailleen osoittamaa tahdonilmaisua siitä, miten maakunta toteuttaa sote-palvelut huomioiden alueelliset olosuhteet ja valtakunnalliset velvoitteet. Etelä-Savossa palvelulupaus tehdään maakuntastrategian pohjalta.  

Panu Peitsaro

Maakunta- ja sote-uudistuksen järjestäjän eli tulevan Etelä-Savon maakunnan sote-palvelujen viranomaispuolta on alkanut valmistella Essoten johtaja Risto Kortelainen. Sosterin johtaja ja johtajaylilääkäri Panu Peitsaro puolestaan työstää maakunnan liikelaitosta eli sitä käytännön toimintaa, jolla Etelä-Savon maakunnan sote-palvelut viedään viimeistään 2020 alusta yhteen. Palvelujen valinnanvapauden järjestämistä suunnittelee Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuija Haatainen.

Lisäksi kaiken valmistelun läpileikkaavana toimintana kulkee kehittämistyö, joissa keskeisiä hahmoja ovat muutosagentit, käynnissä olevat kehityshankkeet ja kehittämisen asiantuntijat eri organisaatioissa.

Niina Kaukonen

Kaiken valmistelun sovittaa yhteen sote-koordinaattori, joka toimii myös yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Etelä-Savon sote-koordinaattorina toimii Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen. Sote-koordinaattori osallistuu myös maakunnan strategiatyöhön ja sen jalkauttamiseen sekä osallistamiseen (kuntalaiset, henkilöstö, verkostoyhteistyötahot).

Sote-valmistelua tekevät seuraavat alatyöryhmät: sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut (alatyöryhminä vastaanottopalvelut ja kuntoutus, sairaalapalvelut), vanhuspalvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lisäksi yhdyspintoja on muihin maakunnan valmistelutyöryhmiin kuten tietohallinto, henkilöstö, taloustyöryhmä tai tilahallinto.

Valmistelun aloitti 206-2017 Valmistelutyöryhmä, jota vetää maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Nyt valmistelun painopiste on siirtynyt alatyöryhmiin sekä järjestäjän ja liikelaitoksen suunnitteluun. Valmistelutyöryhmän kokoonpano löytyy tästä alapuolelta.


Valmistelutyöryhmän kokoukset ja tilaisuudet


Jäsenet ja varajäsenet

Valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Varajäsenet
Mäkinen Pentti, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja
Kortelainen Risto, Essote
Kaukonen Niina, Essote
Peitsaro Panu, Sosteri
Pesonen Saara, Sosteri Martikainen Pekka, Sosteri
Jokinen Ilkka, Vaalijala
Pärnanen Marja-Liisa, Kunta-alan unioni/Jytyliitto Orava Maarit, Kunta-alan unioni/JHL
Gröhn Marja-Leena, JUKO/Suomen Hammaslääkäriliitto Mäkitalo Ari, JUKO/Talentia
Uusi-Simola Anna, KoHo/Tehy Paakkunainen Leena, KoHo/SuPer
Syrjälä Satu, Aluehallintovirasto Hyvärinen Marja, Aluehallintovirasto
Haatainen Tuija, Pieksämäen kaupunki
Järvenpää Kristiina, Rantasalmen kunta
Ikola-Norrbacka Rinna, Sulkavan kunta Hämäläinen Sanna, Sulkavan kunta
Hänninen Elisa, Pieksämäen seutu
Talo Timo, Mikkelin seutu Vornanen Tuula, Mikkelin seutu
Linnamurto Saku, Savonlinnan seutu Kuuramaa Anja, Savonlinnan seutu
Vauhkonen Jouni, viestintävastaava