Alatyöryhmien tavoitteena on tuottaa materiaalia maakunta valmistelua varten, jotta vuonna 2020 maakunta voi järjestää ja omalta osaltaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savossa.

Ensimmäisessä vaiheessa työryhmien tehtävänä oli muun muassa selvittää, mikä nykytilassa on toimivaa, mitä halutaan vahvistaa sekä nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet.

Jatkotyössä kuvataan palvelukokonaisuudet ja mitä kukin palvelukokonaisuus tarkoittaa järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan näkökulmista.  Selvityksessä tulee näkyä digitalisaatio ja sen mahdollisuudet, palveluohjaus järjestäjä -ja tuotantonäkökulmasta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Sote-valmistelua tekevät seuraavat alatyöryhmät:

  • sosiaali- ja perhepalvelut
  • terveyspalvelut (alatyöryhminä vastaanottopalvelut ja kuntoutus, sairaalapalvelut)
  • vanhuspalvelut
  • vammaispalvelut
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • kuntoutuspalvelut
  • palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisäksi yhdyspintoja on muihin maakunnan valmistelutyöryhmiin kuten tietohallinto, henkilöstö, talous ja tilahallinto.

Sotevalmistelun alatyöryhmät

1.Sosiaali- ja perhepalvelut: Aikuissosiaalityö, lastensuojelu, perhepalvelut

Puheejohtaja: Jorma Hongisto, ISSHP

Jäsenet: Satu Auvinen, Essote; Katja Saukkonen, Essote; Pirjo Kirvesniemi, Essote; Mari Tuomainen, Essote; Johanna Will-Orava, Essote; Greta Jauhijärvi, Pieksämäki; Sari Kautto, Vaalijala; Maija Tuominen, ISSHP; Sirkka Pennanen, ISSHP; Päivi Pirkanen, te-toimisto; Sanna Hämäläinen, Sulkava; Sirpa Pirskanen, hkedustaja

2.Terveyspalvelut: Sairaalapalvelut, päivystys ja ensihoito (sis yhteistoiminta), vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, työterveys

Puheenjohtaja: Panu Peitsaro, ISSHP

Jäsenet: Jarmo Koski, Essote; Hans Gärdström, Essote; Janne Kuusela, Essote; Senja Kuiri, Essote; Mari Pulkkinen, Pieksämäki; Anu Hirvonen, Vaalijala; Jaana Luukkonen, ISSHP; Esa Ruuskanen, ISSHP; Riitta Sipinen, ISSHP; Johanna Puhakka, hkedustaja,  vara  Anne Kellman

3.Vanhuspalvelut

Puheenjohtaja: Niina Kaukonen, Essote

Jäsenet: Marju Asikainen, Essote; Irma Ahokas-Kukkonen, Essote; Margit Laaksonen, Pieksämäki; Minna Laurio, ISSHP; Tiina Peitsaro, ISSHP; Päivi Karppanen, Sulkava; Jaana Sistonen, Hkedustaja, vara  Maarit Orava

4. Vammaispalvelut

Puheejohtaja: Tuija Haatainen, Pieksämäki

Jäsenet: Minna Marjakangas, Essote; Niina Kaukonen, Essote; Kirsti Piispanen, Pieksämäki; Ilkka Jokinen, Vaalijala; Jorma Hongisto, ISSHP; Jouni Vironen, hkedustaja, vara Jenni Rytkönen

5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Puheenjohtaja: Timo Liukkonen, Essote

Jäsenet: Minna Mutanen, Essote; Esko Pulkkinen, Pieksämäki; Kirsi Torikka, ISSHP; Jari Smedberg, ISSHP; Sini Hintikainen, hkedustaja, vara  varsinainen Pauli Rytkönen

6. Kuntoutuspalvelut

Puheenjohtaja: Veikko Karvanen, ISSHP

Jäsenet: Riikka Juhakoski, Essote; Maarit Rantakurtakko, Vaalijala; Tuija Haatainen, Pieksämäki; Hilpi Purhonen, Essote; Pia Hietala, Pieksämäki; Soili Peitola , hkedustaja, vara  Tiia Rautpalo,

7. Palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi

Puheenjohtaja: Jarmo Lappalainen, Essote

Jäsenet: Tuula Taivalantti, Essote; Soili Vauhkonen, Pieksämäki; Mari Niinivirta, Vaalijala; Esa Ruuskanen, ISSHP; Maijaterttu Tianen, ISSHP; Tarja Loikkanen, hkedustaja, vara:  Minna Palsa  

8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Puheenjohtaja:Eeva Häkkinen, Essote

Jäsenet: Senja Kuiri, Essote; Merja Norontaus, Pieksämäki; Ulla Kemppainen, ISSHP; Veikko Karvanen, ISSHP; Paula Pöyry, hkedustaja, vara: Eveliina Pekkanen

9. Henkilöstö, työsuojelu

Puheenjohtaja: Merja Vihanto, Essote

Jäsenet: Senja  Kuiri Essote; Soili Vauhkonen, Pieksämäki; Maarit Rantakurtakko, Vaalijala; Kaija Lappalainen, ISSHP; Riitta Sipinen, ISSHP; Antti Kinnunen, Juva; Mervi Simoska, Juva; Terhi Väisänen, Essote; Ari Mäkitalo, Savonlinna; Marja-Liisa Pärnänen, hkedustaja, vara Sirpa Hakkarainen

10. ICT-ryhmä

Puheenjohtaja:Merja Ikäheimonen, Essote

Jäsenet: Hanna Partanen, Essote; Seija Romo, Pieksämäki; Jarmo Onttonen, Vaalijala; Tarja Vellonen, ISSHP; Tero Taivainen, ISSHP; Antti Kinnunen, Juva; Mervi Simoska, Juva;  Hk -edustaja varsinainen: Jytyliitto vara: Harri Kalla

11. Hallinto-, talous- ja tukipalvelut

Hallinto (sopimukset)

Puheenjohtaja: Saara Pesonen, ISSHP

Jäsenet: Pasi Marjakangas, Essote; Heikki Mäyränen, Pieksämäki; Jorma Kovalainen, Vaalijala;  Sari Rautiainen, hkedustaja, vara Jytyliitto

Talous (sis. omaisuusjärjestelyt)

Puheenjohtaja: Saara Pesonen, ISSHP

Jäsenet: Vesa Vestala, Essote; Heikki Mäyränen, Pieksämäki; Jorma Kovalainen, Vaalijala; Mari Pulkkinen, Pieksämäki

Tukipalvelut ja tilat

Puheenjohtaja: Saara Pesonen, ISSHP

Jäsenet: Veli Matti Thure, Essote; Heikki Mäyränen, Pieksämäki; Jorma Kovalainen, Vaalijala

Valvonta

Puheenjohtaja: Niina Kaukonen, Essote

Jäsenet: Saara Pesonen, ISSHP; Merja Jäppinen, Sosteri

12. Strategia ja kehittäminen (sis. maakuntien yhteistoiminta)

Puheenjohtaja: Risto Kortelainen, Essote

Jäsenet: Jarmo Lappalainen, Essote; Tuija Haatainen, Pieksämäki; Ilkka Jokinen, Vaalijala; Panu Peitsaro, ISSHP; Maijaterttu Tiainen, ISSHP; Rinna Ikola-Norrbacka, Sulkava; Antti Kinnunen, Juva; Mervi Simoska, Juva, Markku Taskinen, Pieksämäki