Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

MUISTIO: Ohjausryhmän kokous 8.11.

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 8.11.2017 ensimmäistä kertaa. Ohjausryhmään haluttiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeisten kohderyhmien ja sidosryhmien edustus huomioiden myös alueellinen tasapaino. Puheenjohtajana toimii vuoden 2018 ajan Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää ja varapuheenjohtajana Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

Hankkeen työntekijät hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström ja hankekoordinaattori Tuula Narvola esittäytyivät ohjausryhmälle ja kertoivat, miten hanke on lähtenyt käyntiin. Hankkeen tämän hetken tärkeimpiä asioita ovat järjestökartoituksen tekeminen ja järjestöstrategian laadintaprosessin käynnistyminen maakunnallisesti.

- Järjestöjen yhteinen strategiatyöskentely nähdään järjestöjä yhdistävänä tekijänä ja siten ajankohtaisen ja tarpeellisena, kertoi hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström yhteenvetona ohjausryhmän kokouksessa käydystä keskustelusta.

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta hankkeesta lisätietoja löytyy osoitteesta www.es2019.fi/jarjestot

Lisätietoja antavat:

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@soste.fi hankekoordinaattori Tuula Narvola puh. 044 340 1817 tuula.narvola@soste.fi

  • Julkaistu 08.11.2017