Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

MUISTIO: Ohjausryhmän kokous 21.3.18

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui kolmanteen tapaamiseensa Savonlinnan Paviljongissa. Paikalla oli ilahduttavan runsas joukko ohjausryhmän jäseniä.

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi järjestökartoituksen alustavista tuloksista, vastausprosentti oli 33 %. Järjestökyselyn avulla saatiin maakunnan yhdistysten yhteystietoja (sähköpostiosoitteita), joita muutoin ei ole missään kootusti saatavissa. Lisäksi saatiin paljon tietoa yhdistysten toiminnan luonteesta ja alueellisuudesta, sisällöstä ja määrällisistä tiedoista: vastanneista suurin osa kuului luokkaan sosiaali- ja terveysyhdistykset, toiseksi eniten vastauksia tuli metsästysyhdistyksiltä. Tulosten analysointi jatkuu.

  • Kun saatte järjestökyselyn tulokset esityskelpoiseen muotoon, niin tulettehan esittelemään ajatuksia niiden hyödyntämisestä Kolomosen hallituksen kokoukseen, toivoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja.

Hanketyöntekijät kertoivat helmikuussa tekemistään vierailuista etelä-savolaisiin kuntiin. Tapaamisissa saatiin lisätietoa paikallisista yhdistyksistä ja tiedot kunnan yhdyshenkilöistä sekä järjestö- että hyvinvointityöhön. Lisäksi käsiteltiin järjestökyselyn alustavaa informaatiota sekä pohdittiin kunnissa myöhemmin toteutettavien työpajojen käytännön järjestelyjä liittyen järjestöstrategiaprosessin läpivientiin.

Lisätietoja antavat:

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@soste.fi hankekoordinaattori Tuula Narvola puh. 044 340 1817, tuula.narvola@soste.fi

  • Julkaistu 12.04.2018