Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

MUISTIO: Ohjausryhmän kokous 24.1.

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 24.1.2018. Tällä kertaa kokous pidettiin Pieksämäellä Yritystalossa.

Hankepäällikkö Anita-Hahl-Weckström kertoi hankkeen kuulumisista. Maakunnan yhdistysten edustajia ja keskeisiä yhteistyötahoja on tavattu henkilökohtaisesti lukuisten vierailujen aikana.

Järjestökysely paikallisen yhdistystilanteen kartoittamiseksi on käynnistynyt. Kyselyjä on vuoden vaihteessa lähetetty sekä sähköisesti että paperisena yhteensä 1.278 kappaletta ja niihin on vastannut reilu 30 % kyselyn saaneista. Tietoja päästään pian analysoimaan.

  • Järjestökysely tekee terveyttä ja hyvinvointia edistävien yhdistysten toiminnan näkyväksi sekä kiteyttää yhteiset tulevaisuuden haasteet, toteaa hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström.

Etelä-savolaisten yhdistysten yhteinen strategiatyö on saatu alkuun. Aloitustapahtumat pidetään Mikkelissä 8.3., Pieksämäellä 14.3. ja Savonlinnassa 21.3.2018. Työskentely jatkuu keväällä ja syksyllä kuntakohtaisissa järjestötyöpajoissa, joissa paikalliset yhdistykset pääsevät tuomaan ajatuksiaan esille.

Kuntavierailut toteutetaan helmikuun aikana. Tapaamisissa esitellään hanketta, käsitellään järjestökartoituksesta saatavaa kuntakohtaista informaatiota sekä pohditaan kunnissa toteutettavien strategiatyöpajojen käytännön järjestelyjä.  

Lisätietoja antavat:

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@soste.fi hankekoordinaattori Tuula Narvola puh. 044 340 1817, tuula.narvola@soste.fi

  • Julkaistu 01.02.2018