Tiedotteet ja uutiset


Tiedote: Taloustyöryhmän kokoustiedote 22.3.2018

Etelä-Savon maakuntauudistuksen taloustyöryhmä kokoontui Savonlinnassa 22.3. keskustelemaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja maakunnan kustannuslaskenta- ja raportointityökalusta.

Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne

Maakunnat ovat siirtyneet maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vaiheesta täytäntöönpanoon. Valtakunnallisessa valmistelussa eduskunta käsittelee maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää lakipakettia. Lakiesitys on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa 2018. Väliaikaiset toimielimet aloittavat työskentelynsä maakunnissa 1.7.2018. Toimielimen keskeisenä tehtävänä on organisoida maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelu siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018.

Tällä viikolla valtiovarainministeriössä käydään maakuntien kanssa keskustelua talouden kokoamisesta. Keskusteluissa on esillä laskelmat maakunnan rahoituksesta. Talouteen tulevia muutoksia käydään läpi. Kiinteistöjen vuokrakustannukset, ICT eli tieto- ja viestintätekniikan kustannukset ja palkkojen harmonisointi vaikuttavat Etelä-Savon maakunnan rahoitustilanteeseen.

Etelä-Savon maakuntauudistuksessa tehdään useita rekrytointeja asiantuntijatehtäviin. Talouspuolelle suunnitellaan asiantuntijan rekrytointia kustannuslaskentaan.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden sekä ICT-palveluiden järjestäminen maakunnassa

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ovat kartoittaneet talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteisen yhtiön perustamista. Tavoitteena on saada aikaan maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli. Ratkaisulla haetaan vahvaa maakunnallista osaamista ja työpaikkojen säilyttämistä kaikissa maakunnissa. Valmistelu etenee kevään aikana, ja Etelä-Savosta mukaan lähtevät organisaatiot voivat viedä asiaa omiin päätöksentekoelimiinsä alkukesällä. Tavoitteena on, että poliittinen aiesopimus hyväksyttäisiin loppukeväästä valmistelun etenemisen takaamiseksi ja varsinainen sopimus hyväksyttäisiin kesällä.

Palveluyhtiö voi tarjota henkilöstö- ja talouspalveluiden lisäksi myös ICT-palveluita.

Kustannuslaskennan ja raportoinnin valmistelun tilanne

Etelä-Savon maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä puhui työkalusta, jota tarvitaan maakunnan kustannuslaskennan ja analytiikan kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

- Maakunta tarvitsee moninaiset työkalut perusterveydenhuollon palvelujen ja sosiaalipalvelujen tuotteistamiseen ja kustannuslaskentaan, potilaiden episodikohtaiseen tarkasteluun, kustannusanalytiikkaan sekä sote-tietopakettien laskennan toteuttamiseen, luettelee Sipilä. Sote-tietopaketit antavat tietoa sote-palveluiden käytöstä ja niiden kustannuksista, hän täydentää.

Tähän tarpeeseen selvitetään kustannuslaskenta- ja analyysityökalun hankintaa. Työkalulla tuotetaan valtakunnan tasolle vaadittavaa tietoa ja tehdään vertailuja toisiin organisaatioihin. Analyysien perusteella voidaan tehdä tarvittavia johtamistoimia tuotannon taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi ja resurssien kohdentamiseksi. Kustannuslaskenta- ja analyysityökalu palvelee sekä järjestäjää että tuottajaa. Taloustyöryhmä kannustaa valmistelijoita etenemään kustannuslaskenta- ja analyysityökalun hankinnassa.

Viestintä ja tiedotus

Maakuntauudistuksen tiedotus on avointa ja ajantasaista. Valmistelutyöryhmien asiakirjat, kuten kokousten esityslistat, muistiot ja tiedotteet, ovat julkisesti esillä Etelä-Savon maakuntauudistuksen verkkosivuilla. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia uudistuksen etenemisestä. Alkuvuodesta 2018 on avattu uudistuksen Facebook-sivut. Maakuntauudistuksen uutiskirje ilmestyy noin kymmenen kertaa vuodessa.

Etelä-Savon maakuntauudistuksen verkkosivusto: www.es2019.fi

Etelä-Savon maakuntauudistuksen Facebook-sivut: https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Savon-maakuntauudistus-2027389310869797/

Etelä-Savon maakuntauudistuksen uutiskirje: http://www.es2019.fi/uutiskirjeet

Seuraava henkilöstön sähköinen infotilaisuus pidetään 9.5.2018.

Lisätietoja: Taloustyöryhmän puheenjohtaja Saara Pesonen, 044 417 4100 saara.pesonen@sosteri.fi


14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää