Tiedotteet ja uutiset


Tiedote/ Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta katsauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maakunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille.  

ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään ja uudistetaan kasvupalveluiksi. Maakunnassa tulee järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja. Lisäksi tulee varata määrärahoja palkkatukeen. Maakunta voi halutessaan järjestää yritystoimintaan ja yrittäjyyteen, innovaatioiden kehittämiseen ja yritysten kansainvälistymiseen liittyviä palveluita.

Kasvupalvelutehtävien järjestäminen ja tuottaminen tullaan erottamaan toisistaan. Maakunta päättää, kuinka se paljon tuottaa palveluja omassa konsernissa ja mitä palveluja ulkoistetaan. Lisäksi maakunta ja kunnat voivat tehdä yhteistyötä ns. kasvupalveluallianssimallin avulla.

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on parhaillaan hallituksen käsittelyssä. Hallituksen esitykset kasvupalveluja koskeviksi substanssilaeiksi tulevat toukokuun aikana. Laki kasvupalveluiden tiedonhallinnasta annetaan syksyllä.

Kasvupalvelut henkilöasiakkaille

Johanna Ilmoni kasvupalvelukoordinaattori henkilöasiakkaiden osalta, asiantuntija Etelä-Savon TE-toimistosta, esitteli kasvupalvelulakiesityksessä esitettyjä kasvupalveluja henkilöasiakkaille.

Maakunnalla on velvollisuus kasvupalvelulain velvoittamana järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja sekä varata määrärahoja palkkatukeen. Julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista annetun lain mukaiset, maakunnan järjestämät minimipalvelut ovat: rekrytoinnin ja työnhaun tieto, neuvonta ja ohjaus, työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovitus, ammatinvalinta- ja uraohjaus ja kasvupalvelukoulutus. Kasvupalvelujen rahoituslain mukainen tehtävä on palkkatuki.

Maakunta voi järjestää muita rekrytointia ja työnhakua tukevia palveluja, henkilöasiakkaan osaamista kartoittavia ja kehittäviä palveluja, työkokeilua ja starttirahapalvelun.

Asiakaspalvelu ja palvelupisteet

Maakunnan tulee järjestää alueelleen riittävä määrä palvelupisteitä, joissa henkilöasiakkaat voivat aloittaa työnhaun sekä saada neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti.

Lakiehdotuksissa todetaan asiakaspalvelusta, että palvelupisteitä tulee olla riittävä määrä henkilökohtaisen työnhaku-, työllistymisen neuvonnan ja ohjauksen saamiseksi. Alle 30-vuotiaille nuorille tulee järjestää mahdollisuus asioida ilman ajanvarausta neuvontaa ja ohjausta opiskelumahdollisuuksista, työllistymisestä ja elämänhallinnasta. Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja maakunnan osoittamista palveluntuottajista.

Haussa kasvupalvelupilotti Etelä-Savoon

Etelä-Savoon haetaan kasvupalvelupilottia "Eteläsavolaisten työllistymistä ja hyvinvointia edistävät uudet monialaiset palvelut: kasvupalveluiden ja soten asiakasyhdyspinnat sekä palvelut heikossa työmarkkina-asemassa oleville". Pilottia haetaan ajalle 1.6.2018 - 31.12.2019. Pilotissa selvitetään valinnanvapauden toteuttamismahdollisuuksia monitoimijakentässä sekä järjestäjä-tuottajamallia. Pilottia valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja kunnat. Asiakastyö pilotissa käynnistyy vuonna 2019, ja mukaan tulevat myös yksityiset palvelutuottajat. Pilotista ei ole vielä päätöstä.

Kasvupalvelut yritysasiakkaille

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Kirsi Kosunen esitteli kasvupalvelulakiesityksessä esitettyjä kasvupalveluja yritysasiakkaille.

Lakiehdotuksen mukaan maakunta voi järjestää yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyviä palveluja, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, uudelleen järjestämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja, työelämän laadun ja tuottavuuden edistämisen palveluja, innovaatiotoiminnan ja innovaatiovetoisen kasvun edistämisen palveluja, kansainvälistymisen palveluja ja rahoituspalveluja.

Maakunnan tehtäviin kuuluu rakennerahasto- ja maaseutuohjelman toteuttaminen.

Kirsi Kosunen totesi, että maakunnan yrityksille tarjoamien kasvupalvelujen järjestämiseksi tavoitteena on saada selvitettyä yrityksen tarvitsemat palvelut, yhteistyö kuntien elinvoimapalvelujen kanssa sekä miten palveluja tuotetaan (palveluverkko).

Maakuntavaltuusto päättää, mitä kasvupalveluja maakunta tuottaa asukkailleen ja yrityksilleen ja millaisella palveluverkolla.

Seuraava kokous 20.6.

Kasvupalvelu- valmistelutyöryhmä pohtii seuraavassa 20.6. kokouksessa kasvupalvelujen palvelumalleja, palvelukuvauksia ja palveluverkkoa.

Kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä on yksi seitsemästä Etelä-Savon maakuntauudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen nettisivut osoitteessa www.etela-savo.fi

Lisätietoja:
Kasvupalvelut -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi


17 touko

Tiedote/ Katsaus kasvupalvelulakiesitykseen

Etelä-Savon maakuntauudistuksen kasvupalvelut -valmistelutyöryhmä käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan kasvupalvelu-uudistuksen valtakunnallista ja alueellista tilannetta. Työryhmä sai asiantuntijoilta kat-sauksen esitykseen kasvupalvelulaiksi; mitä palveja maakunta on velvollinen järjestämään ja mitä maa-kunta voi halutessaan järjestää yritys- ja henkilöasiakkaille. Lue lisää

26 huhti

Tiedote: Henkilöstötyöryhmä aloitti henkilöstöstrategian valmistelun työpajassaan

Henkilöstötyöryhmä aloitti Etelä-Savon maakunnan henkilöstöstrategian valmistelun työpajassa to 26.4. Mikkelissä. Valmistelu aloitettiin neljällä teemalla. Teemat ovat: rekrytointiperiaatteet ja työvoiman saatavuus, digitalisaation hyödyntäminen hr-toiminnassa, palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen hallinta sekä työhyvinvointi ja työkyvyn johtaminen. Työtä jatketaan laajemmalla työpajalla, johon tulee edustajia muistakin valmisteluryhmistä, kertoi puheenjohtaja Merja Vihanto. Lue lisää

10 huhti

Tiedote 10.4.2018: Kolmen maakunnan yhteisen talous-, henkilöstö- ja ICT-palvelukeskuksen valmistelu etenee

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyivät maaliskuussa kartoittamaan talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteeksi asetettiin maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuvan palvelukeskusmallin muodostaminen. Kolmen maakunnan yhteistyömallin jatkovalmistelusta päätetään kesällä 2018. Silloin selviää myös mahdollisen yhteistyömallin muoto. Lue lisää

14 maalis

Tiedote: Pelastustoiminta/ Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä; Etelä- Savon maakunnan toimintaa turvataan laaja-alaisella yhteistyöllä

Etelä-Savon maakunnan toimintojen järjestämissuunnittelu on käynnistetty ja sen tekeminen vaatii tiivistä yhteistyötä. Järjestämissuunnitelma on maakunnan toimintoja läpileikkaavasti tarkasteleva asiakirja, jossa kuvataan kaikki maakunnan tehtävät. Pelastustoimen maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä kokoaa pelastustoimen järjestämissuunnitelmaa koskevat tiedot sekä kartoittaa yhdyspintoja, niin ensihoidon kuin muidenkin tahojen kanssa. Lue lisää

14 maalis

TIEDOTE: Essotella ja Sosterilla yhteinen ymmärrys kirurgian työnjaosta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ovat sopineet kirurgian työnjaon valmistelun linjauksista. Sairaanhoitopiirien toimielimien puheenjohtajat ja viranhaltijat ovat linjanneet, että ensisijaisena valmisteluvaihtoehtona on tekonivelkirurgian keskittäminen Savonlinnaan ja päivystys-, syöpä- ja muun pehmytosakirurgian keskittäminen vastaavasti Mikkeliin. Lue lisää

8 maalis

Tiedote: Laajennettu johtoryhmä 8.3.2018 

Etelä-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen laajennettu johtoryhmä keskusteli mm. maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelutilanteesta, valinnanvapauspilottista ja maakuntastrategian valmistelusta.  Laajennettu johtoryhmä kokoontui maakuntaliitossa 8.3.2018. Lue lisää

23 helmi

Tiedote: Tilatyöryhmä kuuli kuntia ja Maakuntien tilakeskus Oy:tä 21.2.2018

Kunnille jäävien tilojen ja maakunnan haltuun siirtyvien tilojen suhde nousi Etelä-Savon maakuntauudistuksen tilatyöryhmän tapaamisen (21.2.) keskeisimmiksi aiheeksi Juvan Punaisen piipun kievarissa. Työryhmä kuuli Realtrust Oy:n konsultti Juha Takalan esityksen Etelä-Savon maakunnalle siirtyvien kiinteistöjen määrästä ja laadusta sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkuusjohtaja Mikko Hollménin katsauksen yhtiön tilanteesta. Lue lisää

16 helmi

Tiedote/Henkilöstö: Uudet henkilöstöasiantuntijat esittäytyvät

Henkilöstöasioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa maakunta- ja sote-uudistuksessa, joten niiden valmistelua on Etelä-Savossa rekrytoitu tekemään kaksi kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa. Henkilöstötyöryhmä kokoontui Mikkelissä torstaina 15.2. vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Ryhmä toivotti ilolla Anne Nurmisen ja Kati Niemisen tervetulleeksi koordinoimaan henkilöstösiirtoihin liittyvää valmistelua. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Alueiden kehittäminen / Kokoustiedote 23.1.2018

Alueiden kehittämisen valmistelutyöryhmä kokoontui 23.01. vuoden ensimmäiseen kokoukseen Mikkelissä. Kokouksessa keskusteltiin valtion ja Etelä-Savon maakunnan aluekehittämiskeskustelun sisältöteemoista, valmistauduttiin tammikuussa pidettävään maakuntauudistuksen johtoryhmän strategiapäivään ja syvennettiin keskustelua aluekehityksen suuntaviivoista. Lue lisää

20 joulu

Tiedote: Maatalous/Lomituspalvelujen suunnittelu etenee

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.12.2017 Mikkelissä. Kokouksen pääteemana oli lomituspalveluiden järjestäminen uudessa maakunnassa. Työryhmä kävi läpi valtakunnallista ja alueellista maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutilannetta sekä kuuli viestinnän ajankohtaiset. Lue lisää

24 helmi

Yhteinen visio ympäristöterveydenhuollon tulevaisuudesta on syntynyt

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui 23.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa alatyöryhmien työn edistymisen tilannetta ja käytiin läpi ajankohtaisia asioita sekä kuultiin MTK:n edustajan toiveita ympäristöterveydenhuollolle ja maakuntauudistukselle. Lue lisää

20 helmi

Tiedote: Maatalous/Työryhmän työ puolivälissä -tehtävien ja palvelujen tarkastelua jatkettiin

Maakuntauudistuksen maatalous -valmistelutyöryhmä kokoontui 20.2.2017 Pieksämäellä. Kokouksessa jatkettiin ELY-keskuksen ja kuntien yhteistoiminta-alueiden maatalouteen liittyvien tehtävien ja palvelujen tarkastelua. Käytiin myös läpi työryhmän väliraporttiluonnosta, jaettiin maatalous -teemaan liittyvien tilaisuuksien antia sekä kuultiin ajankohtaista maakuntauudistuksen valmistelun etenemisestä ja viestinnästä. Lue lisää

23 tammi

Tiedote: Maatalous/Maatalouden palveluiden toimivuus turvattava

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 23.1.2017 Joroisissa. Tällä kertaa keskityttiin maatalouden lomitus- ja viljelijäpalveluihin ja niiden uudistamistarpeisiin. Työryhmä tutustui myös muiden Suomen maakuntien maaseutuasioiden valmistelutilanteeseen ja kuuli tilannekatsauksen maakuntauudistuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Lue lisää

7 joulu

Tiedote: Maatalous/ Maatalouden tehtävät ja resurssit syynissä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen maatalous –valmistelutyöryhmä kokoontui 7.12.2016 Juvalla. Kokouksen teemana oli maatalouteen liittyvien tehtävien ja resurssien nykytilan kartoitus. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus maakuntauudistuksen etenemisestä ja tutustuttiin uudistuksen tuoreisiin verkkosivuihin. Lue lisää

18 marras

Tiedote: Ympäristöterveydenhuolto/ Valmistelutyöryhmä aikataulutti työskentelynsä

Ympäristöterveydenhuollon valmistelutyöryhmä kokoontui toiseen kokoukseensa 18. marraskuuta. Kokouksen aluksi todettiin, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen johtoryhmä on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveysvalvonnan johtajan Sampsa Kinnusen. Työryhmän pysyvänä sihteerinä toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen. Lue lisää