Maakunnan strategian ja konsernirakenteen valmistelutyö on hyvässä vauhdissa

Maakunnan strategia perustuu alueen nykytilanteeseen.

Uuden maakunnan strategian valmisteluprosessi alkoi lokakuussa 2017. Tämän vuoden huhtikuussa strategiasta on valmistunut ensimmäinen luonnos jatkotyöstettäväksi. Henkilöstö on saanut äänensä kuuluville vastaamalla strategiakyselyyn, joka tehtiin sähköisesti maaliskuussa. Tulokset on analysoitu ja ne ovat nähtävillä etelasavo.fi -sivustolla. Aikatalutavoitteena on saada maakuntastrategia maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi maaliskuussa 2019. Konsernirakenteen valmistelutyö on myös hyvässä vauhdissa. Uuden maakunnan konsernirakenteesta on julkaistu ensimmäinen versio huhtikuussa 2018.

Strategia

Etelä-Savon uudelle maakunnalle valmistellaan parhaillaan strategiaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa otetaan huomioon asukkaan hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla. Strategia linjaa maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä. Uuden maakunnan strategia perustuu harvaan, mutta kauttaaltaan asutun Etelä-Savon nykytilanteeseen. Strategiaa täsmennetään ja viedään käytäntöön täydentävillä ohjelmilla ja suunnitelmilla kuten henkilöstöstrategialla ja maakuntaohjelmalla.

Tutustu strategiavalmisteluun tästä!

Strategian henkilöstökysely

Uuden maakunnan strategian henkilöstökysely toteutettiin sähköisesti maaliskuussa 2018 ja siihen saatiin vajaat 300 vastausta. Henkilöstökyselyn tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön ajatuksia muun muassa uuden maakunnan strategiaan ja toimintaa ohjaavien arvojen asettamiseen liittyen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista, olivat sitä mieltä että strategian lähtökohdaksi tulee ottaa eteläsavolainen ihminen.

Eteläsavolaisen ihmisen tärkeimmiksi tarpeiksi nousivat terveys ja palveluiden saatavuus. Tärkeimmiksi uuden maakunnan toimintaa ohjaaviksi arvoiksi kyselyssä nousivat luotettavuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus.

Tutustu henkilöstökyselyn vastauksiin tästä!

Konsernirakenne

Uuden maakunnan konsernirakenne on valmisteilla. Suunnitteilla olevan maakuntaviraston rakenne jakaantuu kolmeen toimialaan eli sote- ja pelastustoimialaan, elinvoimatoimialaan ja tukipalveluihin. Maakunnan liikelaitoksen puolelle on taasen suunnitteilla sote-palvelut, turvallisuuspalvelut, kasvupalvelut ja maaseutupalvelut.

Tutustu konsernirakenteen valmisteluun tästä!

  • 24.04.2018

23 huhti

Kasvupalvelut - kansalaisten ja yritysten tarpeisiin

Kasvupalveluiden asiantuntijoiden Juha Pulliaisen, Kirsi Kosusen, Sirkka Rytkösen ja Johanna Ilmonin työsarka maakuntauudistuksessa on kasvupalveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Kasvupalveluiden uusiutuminen merkitsee lisää hyvinvointia eteläsavolaisille. Lue lisää

18 huhti

Talousvalmistelijat Saara ja Sami ovat uudistuksen keskiössä

Etelä-Savossa uuden maakunnan taloutta valmistelee ässäpari, Sami Sipilä ja Saara Pesonen. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallintojohtaja Saara luotsaa valmistelua oman työnsä ohessa talousryhmän puheenjohtajana. Talousjohtaja Sami työskentelee uudistuksella kokonaan. Lue lisää