Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) –hanke

Mikä on hankkeen tavoite?

Vesote -hankkeen tavoitteena on rakentaa "Suomen paras elintapaneuvonnan palvelumalli Etelä-Savoon"!

Hankkeen aikana (2017-2018) rakennetaan pysyvä elintapaohjauksen palvelumalli kaikkiin Essoten kuntiin. (Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Hirvensalmi, Pertunmaa.)

Toiminnan keskiössä on liikunta, ravitsemus ja unen lääkkeetön hoito.

Keskeinen osa hankkeen toimintaa on lisätä ammattilaisten osaamista elintapaohjauksessa. Hankkeen tarjoamassa elintapaohjauskoulutuksessa on mukana yli 100 henkilöä, joista suurin osa Essoten henkilöstöä. Koulutukseen osallistuu myös järjestöjen ja kuntien henkilöstöä.

Hankkeen aikana valmistellaan toimintamallia, jota päästään testaamaan testiasiakkailla maaliskuussa 2018. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan potilastietojärjestelmän avulla sekä UKK instituutin tarjoamilla liikemittareilla.

Hankkeen hallinnoija: UKK-instituutti

Muut hankkeeseen osallistujat:

KKI-ohjelma/LIKES

Diabetesliitto

Mielenterveyden keskusliitto

10 sairaanhoitopiiriä (2 per ERVA-alue)

Muut yhteistyökumppanit (sisältö):

PSHP (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) (ravitsemus)

Helsingin Uniklinikka / VitalMed Oy / Markku Partinen (uni)

Lisätietoa hankkeen toiminnasta:

Teemu Ripatti

Projektipäällikkö, Vesote-hanke Etelä-Savo

040 3597201

teemu.ripatti@essote.fi

sekä

Kirsi Linnala, kirsi.linnala@essote.fi

ja

Jouni Haatainen, jouni.haatainen@essote.fi